Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ: Με αυξημένο μισθό το νέο πρόγραμμα - Ξεκινά στις αρχές του 2022Με αυξημένο μισθό για τους 25.000 ωφελούμενους αναμένεται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ΟΑΕΔ Κοινωφελής Εργασία στις αρχές του 2022, όπως ορίζει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), το νέο πρόγραμμα για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, προβλέπει αποδοχές με βάση τον νέο κατώτατο μισθό.

Συγκεκριμένα, από 1-1-2022 ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 663 ευρώ και το κατώτατο ημερομίσθιο σε 29,62 ευρώ.

Έτσι, οι νέοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση στους μισθούς που θα λάβουν σε σχέση με όσους συμμετείχαν στις προηγούμενες δράσεις Κοινωφελούς Εργασίας.

Δεδομένου, λοιπόν, ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ, δημοσίευσης και πρόσληψης των ωφελούμενων ανέργων, πρόκειται να ακολουθήσει ένα σημαντικό διάστημα στο οποίο παρεμβάλλονται και τα Χριστούγεννα, το νέο προσωπικό αναμένεται να τοποθετηθεί στους φορείς στις αρχές του 2022.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι οι καθαρές ημερήσιες αμοιβές των ωφελούμενων στην Κοινωφελή του ΟΑΕΔ ορίζονται στο 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου μηναίου μισθού και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού.

ΟΑΕΔ Κοινωφελής Eργασία: Πότε ξεκινάει το νέο πρόγραμμα

Από τις αρχές του νέου έτους (2022) αναμένεται να βγει η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

H καθυστέρηση στην έκδοση της ΚΥΑ οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η κατανομή των θέσεων ανά Δήμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαδικασία έχει καθυστερήσει, καθώς γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας η διασταύρωση των προσφερόμενων θέσεων, έτσι ώστε, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικότητες που οι δήμοι ζητούν, οι θέσεις να καλυφθούν με άλλες ειδικότητες προκειμένου να μη μείνουν κενές θέσεις στο πρόγραμμα.

Σημειώνουμε ότι δικαιούχοι στο πρόγραμμα είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η αίτηση θα γίνει με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.

Μάλιστα, ο ΟΑΕΔ είναι έτοιμος μόλις δημοσιευθεί η ΚΥΑ, να ξεκινήσουν άμεσα οι αιτήσεις από τους ανέργους.

Οι αιτήσεις εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την προκήρυξη.

Στη συνέχεια, αναμένεται να ανακοινωθεί ο προσωρινός πίνακας των αποτελεσμάτων, θα γίνουν οι ενστάσεις και θα βγει ο οριστικός Πίνακας των 25.000 ωφελουμένων.

Το 2022, αναμένεται να γίνουν οι 25.000 προσλήψεις στους Δήμους, μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.


Πηγη: neolaia.gr


Εκρηκτική Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον Κόσμο από την www.PressBOMB.gr