Μήνυμα της Διευθύντριας ΔΕ Τρικάλων για την Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία


Η 3η  Δεκεμβρίου καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ως  Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ισότιμη πρόσβασή τους  σ’ όλους τους τομείς της κοινωνίας.  

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση του ΠΟΥ για την αναπηρία, το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με αναπηρία. Ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  σύμφωνα με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ένας στους έξι πολίτες αντιμετωπίζει κάποιο είδος αναπηρίας.

Τα άτομα με αναπηρία συχνά βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό,  στερούνται τη συμμετοχή στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή, με αποτέλεσμα την περιθωριοποίησή τους. Άλλωστε η συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού ήταν για δεκαετίες σχεδόν αόρατη χωρίς να  παρέχεται καμία βοήθεια και στήριξη στα άτομα αυτά και στις οικογένειές τους.
 Ως εκ τούτου όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αναγνωρίζοντας το έλλειμμα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή   κύρωσαν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις  για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Στην Ελλάδα οι μαθητές  με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  ανέρχονται  περίπου στο 6,5% των μαθητών. Έτσι, όσον αφορά στην εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας υλοποιεί δράσεις με την συμμετοχή των σχολείων που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Το σχολείο είναι ο κατεξοχήν χώρος, όπου μέσα από τη μαθητική ετερογένεια αίρονται οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Μέσα σ’ αυτό τους παρέχεται η δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση με εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη. 
Η σημερινή ημέρα ας είναι μία ημέρα στοχασμού και ειλικρινούς ενδιαφέροντος για τα άτομα με αναπηρία. Ας γίνει η αφορμή να αντιληφθούμε ότι «διαφορετικότητα» σημαίνει «μοναδικότητα» και να ενώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε κάθε διαχωρισμό και αποκλεισμό, και όπως λέει ο στίχος του τραγουδιού  «είναι ένα παζλ η ζωή, όλα τα κομμάτια μαζί».