Συνάντηση εργασίας του ΣΘΕΒ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Το νέο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Συνάντηση εργασίας του ΣΘΕΒ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 μέλη του ευρωπαϊκού έργου INVEST (www.invest-alliance.eu) – «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συναντήθηκαν με στελέχη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στα γραφεία του ΣΘΕΒ. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΣΘΕΒ η Γενική Διευθύντρια κ. Ελένη Καματέρη και η Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Ελένη Ευαγγελοπούλου, ενώ από την πλευρά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου INVEST, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κ. Σαμαράς Νικόλαος και τα μέλη της κύριας Ερευνητικής ομάδας του INVEST, Δρ. Κόκκινος Κωνσταντίνος και Δρ. Ιατρέλλης Όμηρος. 

Ο ΣΘΕΒ συμμετέχει στο έργο INVEST ως associated partner, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα παράγει διαμοιραζόμενη αξία και θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία δίνοντας λύση σε ένα πρόβλημα που είναι βασικός στόχος της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη όπως την ενέκριναν ομόφωνα οι παγκόσμιοι ηγέτες το 2015.

Κεντρικό θέμα ήταν η συζήτηση πάνω στους βασικούς άξονες της διακρατικής συμμαχίας INVEST που στόχο έχει να αποτελέσει το πανεπιστήμιο του μέλλοντος προωθώντας τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα και φέρνοντας επανάσταση στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το νέο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο INVEST σε πλήρη ανάπτυξη θα προσφέρει στους φοιτητές του νέα μοναδικά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών και στους 3 κύκλους σπουδών (Bachelor, Master και PhD), αυξημένη κινητικότητα και αναγνώριση πτυχίων σε πέντε χώρες. 

Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθούν στη Θεσσαλία τα πρώτα Living Labs ως πλατφόρμες συνεργασίας του Πανεπιστημίου (ερευνητές και φοιτητές) με ιδιωτικές εταιρείες και τοπικές επιχειρήσεις για να δώσουν λύση σε ένα πρόβλημα προάγοντας την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία. Το πρώτο Living Lab που αναπτύσσεται έχει τίτλο RES-Q (RESCUE) και στόχο έχει την μελέτη και ανάπτυξη μιας λύσης πληροφορικής για την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. 

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία για ένα γόνιμο διάλογο και μια πρώτη επαφή μεταξύ των δύο μερών με την προοπτική να οδηγήσει σε νέες μελλοντικές συνεργασίες.