Καθαρισμός τριγωνικών τάφρων και ερεισμάτων στην ε.ο. Μουζάκι – Άρτας σε περιοχές της Αργιθέας


Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας της σε περιοχές της Αργιθέας. Καθαρίστηκαν τριγωνι ερείσματα και πρανή στην επαρχιακή οδό Μουζάκι- Άρτα από διασταύρωση Ανθηρού μέχρι Γέφυρα Κοράκου - όρια Νομού και προς Βραγκιανά. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αποκαθίστανται το  ελεύθερο πλάτος του οδοστρώματος, η  ομαλή απορροή των ομβρίων  και βελτιώνονται οι συνθήκες καθημερινής μετακίνησης των ανθρώπινων κοινοτήτων,  στην περιοχή.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες ολοκληρώσαμε ένα έργο που ενισχύει την οδική ασφάλεια στην επαρχιακή οδό Μουζάκι-Άρτα. Οι βροχοπτώσεις στην περιοχή δημιούργησαν σε διάφορα σημεία κατολισθητικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στα ερείσματα του οδοστρώματος. Συνεχίζουμε με έργα χρήσιμα που δημιουργούν ασφάλεια και συμβάλλουν στην ομαλή μετακίνηση των ανθρώπων στα ορεινά» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.