Κατασκευή φρεατοπασσάλων στο δρόμο Ι.Μ. Σπηλιάς προς Βραγκιανά


Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης φρεατοπασσάλων  από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Επ. Οδό 9  της ΠΕ Καρδίτσας (στο τμήμα Ι.Μ. Σπηλιάς προς Βραγκιανά)  στο πλαίσιο της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός».    

Το έργο της τοποθέτησης των φρεατοπασσάλων είναι συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες ολοκληρώνουμε τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» στο δρόμο  Ι.Μ. Σπηλιάς προς Βραγκιανά» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Μετά τις αναγκαίες αυτές εργασίες και τις προβλεπόμενες εργασίες σήμανσης και ασφάλειας (διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων και πινακίδων)   αναμένεται να διευκολυνθεί σημαντικά η πρόσβαση και η επισκεψιμότητα της περιοχής με στόχο την αύξηση της τουριστικής κίνησης και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος των παρεμβάσεων μας αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και των επισκεπτών της περιοχής» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.