Δήμος Λαρισαιων: Δράσεις του προγράμματος MILE


Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του προγράμματος MILE που διοργάνωσε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο- Ερευνητική Ομάδα DAISSy στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Δήμο Λαρισαίων και συγκεκριμένα με την  Αντιδημαρχία Διοίκησης, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής,  το Πανεπιστήμιο των Πολιτών στο πλαίσιο του προγράμματος Λάρισα-Πόλη που Μαθαίνει καθώς επίσης με τη ΔΗΚΕΛ, πρόγραμμα ESTIA 2021.  


Εντός του Νοεμβρίου 2021 οργανώθηκαν τέσσερα προγράμματα κατάρτισης για πρόσφυγες/ισσες και μετανάστες/τριες διάρκειας 8 ωρών το καθένα με αντικείμενο «Επικοινωνία στα Ελληνικά», στο Πολιτιστικό Κέντρο και ΚΑΠΗ Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Λαρισαίων. Τα προγράμματα απευθύνονταν σε  ενήλικες άντρες και γυναίκες πρόσφυγες/ισσες ή μετανάστες/τριες και εντάσσονται στο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ (AMIF-2017-AG-INTE/Integration of Third-Country Nationals) έργο MILE - Migrants Integration in the Labour market in Europe (http://daissy.eap.gr/en/projects/mile/ και https://projectmile.eu/).


Πραγματοποιήθηκε, επίσης, και σύντομο πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης για έξι ωφελούμενους πρόσφυγες/ισσες  του προγράμματος ESTIA 2021.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το MILE

Website: http://daissy.eap.grwww.projectmile.eu
Facebook: @DAISSyResearchGroup@MILEProject

Email: info@daissy.eap.grestia@dikel.grΌλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr