Τοίχος αντιστήριξης για προστασία από βραχοπτώσεις στο δρόμο Μουζάκι-Καρδίτσα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Τοίχο αντιστήριξης συνολικού μήκους 125 μέτρων κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην επαρχιακή οδό  Καρδίτσας- Μουζακίου, στο ύψος της αερογέφυρας Φαναρίου. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, οδηγεί σε αποκατάσταση της ασφαλούς  κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται στο ρεύμα από Μουζάκι προς Καρδίτσα, στο ύψος της αερογέφυρας Φαναρίου, όπου παρουσιάζονται  συχνά φαινόμενα καταπτώσων βράχων.

Τα υπό εξέλιξη έργα περιλαμβάνουν:

- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.

-Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες.

-Διαμόρφωση του πρανούς ορύγματος, εξυγίανση και αφαίρεση επικίνδυνων προς αποκόλληση κομματιών βράχων .

- Κατασκευή οπλισμένου τοίχου αντιστήριξης για την αντιμέτωπιση και προστασία της οδού, η οποία παρουσιάζει αυξημένο φόρτο κυκλοφορίας, από καταπτώσεις βράχων.

- Κατασκευή μεταλλικού φράχτη από συρματόπλεγμα ύψους 2 μέτρων κατά μήκος της στέψης του τοιχίου για πρόσθετη ασφάλεια από μελλοντικές καταπτώσεις.