Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης


ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στις 3 Δεκεμβρίου, ανακήρυξε την 24η Ιανουαρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εκπαίδευση με σκοπό να προβάλει  τη σημασία της εκπαίδευσης στην προώθηση της ειρήνης και της ανάπτυξης. 

Παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων, ο αριθμός των παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση σ’ αυτή είναι μεγάλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO 258 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι δεν πηγαίνουν σχολείο και 617 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι δεν μπορούν να διαβάσουν. Το πρόβλημα επιτείνεται με τα παιδιά  πρόσφυγες που βρίσκονται εκτός σχολείου, χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Σήμερα, η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στόχος είναι όχι μόνο η ένταξη των παιδιών στην εκπαίδευση αλλά και η παροχή παιδαγωγικών πρακτικών και προγραμμάτων τέτοιων που να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της κοινωνίας,  και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα συμβάλουν σε ένα βιώσιμο και ειρηνικό μέλλον. 

Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη που έχει κυρώσει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού από το 1992 (Ν.2101/92), στην πράξη. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας από 5 έως 15 ετών. Με το νόμο Ν. 4636/2019 για συμμόρφωση με την οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει  στο Άρθρο 28 (αντίστοιχο άρθρο 27 της οδηγίας), την πρόσβαση των ανηλίκων που τους έχει χορηγηθεί το καθεστώς διεθνούς προστασίας στην εκπαίδευση. Μάλιστα, αναφέρει ότι κάθε ανήλικος υποχρεούται να εντάσσεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους Έλληνες πολίτες. 

Το υπουργείο παιδείας προσαρμοσμένο κάθε φορά στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα και τις ειδικές μαθησιακές και πολιτισμικές ανάγκες των παιδιών έχει φροντίσει για την απρόσκοπτη  και ισότιμη πρόσβαση στην μόρφωση, με την δημιουργία ειδικών και διαπολιτισμικών σχολείων ενώ τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τα εκπαιδευτικά προγράμματα  Δια Βίου Μάθησης για ενήλικες παρέχουν την δυνατότητα ανοιχτής και ποιοτικής  εκπαίδευσης σε όλους, εκπαίδευση   εναρμονισμένη με τις  νέες απαιτήσεις του 21 αιώνα. 

Έργο μας  είναι να ενισχύσουμε την εκπαίδευση ως δημόσιο εγχείρημα,  να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και να προωθήσουμε ευκαιρίες δια βίου μάθησης για όλους. Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο παθογένειες της κοινωνίας, όπως η ανισότητα, οι πόλεμοι,  οι φτώχια κ.α. μπορούν να εξαλειφθούν και να προσφέρουμε στους νέους ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον.