Συλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας: Καταγγελία για πρώην Υπάλληλο - Διευθυντή της Περιφέρειας Θεσσαλίας


Σε καταγγελία του Συλλογου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας επισημαίνονται τα ακολουθα:

"Καταγγελία για πρώην Υπάλληλο - Διευθυντή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Κατόπιν πλειοψηφικής απόφασης, καταγγέλλουμε την παρουσία και την εμπλοκή στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας, του πρώην Δ/ντή της, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε στο τέλος του περασμένου έτους και παρόλα αυτά παραμένει στο πρώην γραφείο του έως αυτή τη χρονική στιγμή χωρίς επίσημη σχέση εργασίας, χρησιμοποιώντας το χώρο, τον υπηρεσιακό υπολογιστή, κτλ

Οι λόγοι που παραμένει στον χώρο της υπηρεσίας είναι άγνωστοι, με την ανοχή πάντα της Περιφερειακής Αρχής, και είναι γεγονός ότι εμπλέκεται καθημερινά στα υπηρεσιακά θέματα των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καρδίτσας!

Με την από 25-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη, θα αναλάβει ως Ειδικός Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για συνεπικουρία στους τομείς σχεδιασμού και ανάπτυξης βασικών υποδομών και έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εκκρεμεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ  για την ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης Συμβούλου. Ακόμη και με την μελλοντική του αυτή ιδιότητα δεν έχει κανένα λόγο να παραβρίσκεται στη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καρδίτσας, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις, και να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει τα θέματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, παρά μόνο να συμβουλεύει τον Περιφερειάρχη!

Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή και όσους φέρουν ευθύνη, να δώσουν τέλος σε αυτό που συντελείται μπρος στα μάτια μας!

Κατά της απόφασης πραγματοποίησης καταγγελίας ψήφισαν οι κ. Αντωνίου και κ. Ζήγρα και απόντες ήταν ο κ. Χουβαρδάς, η κα Καλλιώρα και ο κ. Αγοραστός. 

Για τον Σύλλογο Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας"