Υπογράφεται η σύμβαση του κλειστού δικτύου άρδευσης για 1.100 στρέμματα μηλοκαλλιέργειας σε Μακρυράχη και Πουρί


Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Υδραυλικά έργα κλειστού δικτύου άρδευσης Δ.Δ. Μακρυράχης και Δ.Δ. Πουρίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου»,  συνολικού προϋπολογισμού 1.004.728,38 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

«Σε συνεργασία με την  Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, τον Δήμαρχο Ζαγοράς-Μουρεσίου Πατή Κουτσάφτη και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, χρηματοδοτούμε και κατασκευάζουμε κλειστό δίκτυο για την άρδευση  1.100 στρεμμάτων καλλιέργειας μηλιάς στη Μακρυράχη και το Πουρί» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε μια δύσκολη εποχή όπου το κόστος ενέργειας έχει εκτοξευθεί στηρίζουμε στην πράξη το αγροτικό εισόδημα με έργα που συμβάλλουν ώστε οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να παράγουν και να δημιουργούν» προσθέτει  ο Περιφερειάρχης. 

Το  νέο κλειστό δίκτυο

Στόχος της παρέμβασης είναι η άρδευση ενός σημαντικού τμήματος της καλλιεργούμενης έκτασης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου και συγκεκριμένα στην περιοχή «Βαρελά» Δ.Δ. Πουρίου εντός του οικισμού Πουρίου και «Κοτρώνι» και «Αγ. Κωνσταντίνος» Δ.Δ. Μακρυράχης βορείως του οικισμού Μακρυράχης. Η έκταση στην οποία βελτιώνεται  το αρδευτικό σύστημα και μετατρέπεται  από ανοιχτό αρδευτικό τσιμενταυλάκων σε κλειστό υπόγειο και υπό πίεση δίκτυο αγωγών πολυαιθυλενίου υπολογίζεται 1.100 στρέμματα και ανά περιοχή είναι :

• 700 στρέμματα καλλιέργεια μηλιάς στις περιοχές Κοτρώνι και Αγ. Κων/νος Δ.Δ. Μακρυράχης, στα βόρεια του οικισμού .

• 400 στρέμματα καλλιέργεια μηλιάς στην περιοχή Βαρελά Δ.Δ. Πουρίου, στα νότια του  οικισμού.

Οι υφιστάμενες υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν στο  σύστημα είναι οι αρδευτικές δεξαμενές κεφαλής και οι υδρομαστεύσεις πηγών και τα φρεάτια σύνδεσης.

Στο κλειστό δίκτυο θα κατασκευασθούν 24 υπόγεια φρεάτια μειωτών πίεσης προκειμένου το δίκτυο να λειτουργεί σε πίεση 2,0 – 8,0 atm περίπου και στις 34 θέσεις υδροληψίας η πίεση να είναι σταθερή περίπου 2,5 - 3,5 atm. Τα φρεάτια θα είναι διαστάσεων 4,00μ. Χ 2,00μ. και καθαρού ύψους 1,85 μ.

Τα φρεάτια μειωτών πίεσης διαθέτουν έξοδο καθαρισμού στο κάτω μέρος του φρεατίου εκκένωσης για την απομάκρυνση νερού κατά τον καθαρισμό τους και σε περιπτώσεις διαρροών.