Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αίτημα χρηματοδότησης 19,3 εκατ. ευρώ για νέα έργα στην Καρδίτσα


Τρία νέα οδικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 19.300.000 ευρώ για την Π.Ε Καρδίτσας κατέθεσε προς χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για τα έργα:

O  «Βελτίωση οδού Αργύρι – Γέφυρα Αυλακίου – Καταφυλλίου», προϋπολογισμού 5.100.000 ευρώ

O  «Βελτίωση οδού Βραγκιανά – Ρόγκια – όρια νομού προς ν. Ευρυτανία (προς Κέδρα)», προϋπολογισμού 6.600.000 ευρώ

O  «Οδικός άξονας Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα –Β’ Φάση – Ολοκλήρωση», προϋπολογισμού 7.600.000 ευρώ

«Καταθέσαμε προς χρηματοδότηση στο Υπουργείο Υποδομών τρία νέα σημαντικά οδικά έργα για τις περιοχές της Δυτικής Αργιθέας, του Μουζακίου και της Λίμνης Πλαστήρα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Τα δυο πρώτα έργα αφορούν στην περιοχή της Δυτικής Αργιθέας με σκοπό την ασφαλή σύνδεση με  τους  νομούς Άρτας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, τη μείωση του κόστους παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων.  Το τρίτο έργο αφορά στην ολοκλήρωση του οδικού άξονα από Μουζάκι προς Λίμνη Πλαστήρα συνολικού μήκους 9,2 χλμ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου, προϋπολογισμού 4.100.000 ευρώ, με νέα χάραξη σε μήκος 3 χλμ. Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε για την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα έργα

Βελτίωση οδού Αργύρι – Γέφυρα Αυλακίου – Καταφυλλίου:
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της επαρχιακής οδού αριθμ. 27 «Γέφυρα Κοράκου – Αργύρι προς Ραπτόπουλο», στο τμήμα που ξεκινά από τη διασταύρωση προς Αργύρι μέχρι τη Γέφυρα Αυλακίου-Καταφυλλίου, μήκους 6,4 χλμ.

Προβλέπονται εργασίες βελτίωσης της χάραξης και της διατομής της οδού με χωματουργικά, τεχνικά έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση - ασφάλιση.

Βελτίωση οδού Βραγκιανά – Ρόγκια – όρια νομού προς ν. Ευρυτανία (προς Κέδρα):
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της οδού Βραγκιανά – Ρόγκια – Όρια Νομού προς Ν. Ευρυτανίας (προς Κέδρα)». Αφορά στη βελτίωση υφιστάμενης οδού, μήκους περίπου 6,2 χλμ. και πλάτους 5 μ. με χωματουργικά, τεχνικά έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση - ασφάλιση και υδραυλικά έργα αποστράγγισης και απαγωγής ομβρίων υδάτων.

Οδικός άξονας Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα –Β’ Φάση – Ολοκλήρωση:
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η σύνδεση της πόλης του Μουζακίου και της ευρύτερης περιοχής, όπως και η συντόμευση της διαδρομής των επισκεπτών από την δυτική Ελλάδα, με τη Λίμνη Ν. Πλαστήρα. Ειδικότερα, θα κατασκευαστεί τμήμα, της επαρχιακής οδού αρ. 10 Μουζάκι – Πεζούλα – Καστανιά, που ανήκει στο οδικό κύκλωμα της Λίμνης Ν. Πλαστήρα.

Η αρχή της οδού ορίζεται στο 5ο χλμ της οδού Μουζακίου - Κρυοπηγής και το πέρας της οδού στην Χ.Θ. 24+540,00 του οδικού κυκλώματος Λ. Πλαστήρα (Μητρόπολη – Μορφοβούνι – Κρυονέρι). Το μήκος της κύριας αρτηρίας είναι 9,21 χλμ περίπου, από τα οποία θα κατασκευαστεί μέρος της περίπου 5,61χλμ, από Χ.Θ.3+600 έως Χ.Θ. 9+210.

Προβλέπονται εργασίες για την αντιπλημμυρική προστασία της οδού, σήμανση και ασφάλιση  (οριζόντια & κατακόρυφη σήμανση και μεταλλικά στηθαία ασφαλείας), ηλεκτροφωτισμός κόμβων και απαλλοτριώσεις.