Τον συλλεκτήρα Τ3 του ποταμού Βουβουλίνα στην Καρδίτσα καθαρίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας


Ξεκίνησαν οι εργασίες για τον καθαρισμό του κεντρικού συλλεκτήρα Τ3 (Βουβουλίνα) και των τάφρων σε συνολικό μήκος 17 χλμ. που απορρέουν δεξιά και αριστερά σε δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα καθαρισμού περιλαμβάνει εργασίες σαπομάκρυνσης φερτών, κλαδιών και διαφόρων προσχώσεων καθώς και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω δίκτυο.

Δείτε το βίντεο:
https://youtu.be/xQt7N3WxGqM