Κατασκευάζεται το παράπλευρο δίκτυο της ε.ο. Τρικάλων -Λάρισας στο τμήμα Πετρωτό-Γεωργανάδες- Κλοκωτός


Ξεκινά η κατασκευή του παράπλευρου οδικού δικτύου της ε.ο. Τρικάλων - Λάρισας, στο τμήμα Πετρωτό – Γεωργανάδες – Κλοκωτός. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

«Ολοκληρώνουμε το παράπλευρο δίκτυο της ε.ο. Τρικάλων – Λάρισας. Πρόκειται για έργο που ενισχύει την ασφαλή πρόσβαση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, παραγωγικές εγκαταστάσεις  και παρόδιες ιδιοκτησίες, στους οικισμούς του Πετρωτού, των Γεωργανάδων, του Κλοκωτού» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, ικανοποιούμε τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενισχύουμε τις συνθήκες ασφάλειας στην επικοινωνία και  στη διακίνηση των εμπορευμάτων, συντηρούμε και δημιουργούμε θέσεις εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Εργασίες

Οι εργασίες αφορούν στο παράπλευρο δίκτυο της εθνικής οδού Λάρισας-Τρικάλων σε τμήματα στους οικισμούς Πετρωτού, Γεωργανάδων Κλοκωτού και λοιπών οικισμών.

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες στις θέσεις:

- σε τμήμα στην δεξιά παράπλευρη οδό στην Χ.Θ. 48+750 (χιλιομέτρηση εθνικής οδού προς Τρίκαλα)

- σε τμήμα στην αριστερή παράπλευρη οδό στην Χ.Θ. 47+700 (χιλιομέτρηση εθνικής οδού προς Τρίκαλα)

- προσβάσεις στην περιοχή της γέφυρας άνω διάβασης στην περιοχή Κλοκωτού.

- λοιπές θέσεις, όπως υποδειχθούν από την υπηρεσία κατά την κατασκευή του έργου.

Περιλαμβάνονται:

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
Κατασκευή επιχωμάτων
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
Κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15 και C16/20
Κατασκευή οδοστρωσίας
Κατασκευή ασφαλτοτάπητα
Διαγράμμιση οδοστρώματος