ΔΕΥΑΛ: Διοργάνωση ψηφιακής ημερίδας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος MUHA


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MUHA


Η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο “MULTIHAZARD FRAMEWORK for WATER RELATED RISKS MANAGEMENT” και ακρωνύμιο “MUHA”, που χρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V –B Adriatic–Ionian ADRION 2014‐2020. Στο πλαίσιο των δράσεων για την υλοποίηση του έργου MUHA, η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας συνδιοργάνωσε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών και την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ψηφιακή ημερίδα για την παρουσίαση του εργαλείου εκτίμησης επικινδυνότητας  για το πόσιμο νερό. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 23/2/2022 διαδικτυακά.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το έργο MUHA από την κ. Αναστασία Παπαδοπούλου, από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στην συνέχεια η κ. Χριστίνα Κοτσιφάκη, Προϊσταμένη Ελέγχου και Ποιότητας από την Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων παρουσίασε τα βασικά σημεία της Οδηγίας 2020/2184 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ο κ. Αργύρης Παπακωνσταντίνου, Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση υλοποίησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού στην Ελλάδα, τονίζοντας την ανάγκη για ανάληψη δράσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού από τους παρόχους υπηρεσιών ύδρευσης. Τέλος, η Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή, Χημικός Μηχανικός, εκπροσωπώντας την ΔΕΥΑ Λάρισας παρουσίασε το εργαλείο για την εκτίμηση της επικινδυνότητας “WAter Safety Planning Procedures Decision Support System (WASPP – DSS)” για το πόσιμο νερό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου MUHA.

Την ψηφιακή ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη των ΔΕΥΑ της χώρας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, των Διευθύνσεων Υδάτων και Δήμων. 

Αντικείμενο του έργου MUHA είναι η αποτελεσματική διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων στη διαχείριση υδατικών πόρων, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω ενός μηχανισμού ετοιμότητας, αντίδρασης και ανασυγκρότησης που θα εφαρμοστεί σε διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας σε φορείς στις χώρες της περιοχής της Αδριατικής-Ιονίου. Πιο συγκεκριμένα, το έργο MUHA στοχεύει στη σύνδεση των κινδύνων στον κύκλο του νερού με την υφιστάμενη ικανότητα αντιμετώπισής τους από εθνικούς, διμερείς και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς πολιτικής προστασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://muha.adrioninterreg.eu/Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr