Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στην 1η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος AMIF CONSULTING EUTH


Πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2022 στη Ρώμη της Ιταλίας η 1η διακρατική συνάντηση του προγράμματος AMIF CONSULTING EUTH «Transnational Actions on Asylum, Migration and Integration» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και ο Δήμος Λαρισαίων. Το συνολικό εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους: Universita Degli Studi Roma Tre (Ιταλία) ως συντονιστής εταίρος, Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), Agenzija   Zghazagh (Μάλτα), Tia Formazione Internazionale Associazione (Ιταλία), Hogskolani Halmstad (Σουηδία), Solidarity and Overseas Service Malta (SOS MALTA) (Μάλτα), Roma Capitale (Ιταλία), Innovation Hive- Κυψέλη Καινοτομίας (Ελλάδα), Platform INS (Ολλανδία), Instituto IKIGAI, Association Espanola Para El Emprendimiento Y El Desarrollo Personal Y Professional (Ισπανία), Ayuntamiento De Zaragoza (Ισπανία), European Migrant Platform (Βέλγιο), Migration Policy Group (Βέλγιο), D'antilles Et D'ailleurs (Γαλλία) ως εταίροι.


    Το έργο «Consulting EUTH» έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος ευρωπαϊκών και τοπικών συμβουλευτικών φορέων με τη συμμετοχή μεταναστών και προσφύγων στο σχεδιασμό πολιτικών, όπου θα λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά πλαίσια των νομοθεσιών των διαφόρων κρατών μελών που εμπλέκονται στο έργο, βασισμένο σε μια προσέγγιση πολλών ενδιαφερομένων που προωθείται από μια εταιρική σχέση που αποτελείται από εξειδικευμένες ΜΚΟ στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, Πανεπιστήμια, Δήμοι και κυβερνητικές αρχές. 

    Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο , τις δράσεις στις πόλεις-πιλότους, καθώς και τα επόμενα βήματα. 


    Στην συνάντηση από πλευράς του Δήμου Λαρισαίων συμμετείχαν η κ. Θεοδώρα Δημητρίου και ο κ. Αθανάσιος Κεραμίδας από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ο Δήμος Λαρισαίων παρουσίασε τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Λαρισαίων, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στη συνάντηση σχετικά με την ποικιλομορφία των συμβουλευτικών οργάνων που ιδρύθηκαν στην Λάρισα για την δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιων συμμετοχικών μηχανισμών.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr