Προχωρά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η ανακατασκευή της Κίτρινης Αποθήκης στο Βόλο


Προχωρά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού κτιρίου της Κίτρινης Αποθήκης στο Βόλο. Το έργο βρίσκεται στο 40% της υλοποίησης, καθώς έχει ολοκληρωθεί το δύσκολο στάδιο των εργασιών που αφορούν στην ενίσχυση των θεμελίων και των τοιχίων του υπογείου με οπλισμό και σκυρόδεμα ενώ ολοκληρώνεται η ενίσχυση των υποστυλωμάτων και της ανωδομής των υπερκείμενων ορόφων. Για την πορεία των εργασιών ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ο οποίος επισκέφτηκε μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη το έργο προϋπολογισμού ένταξης 10.500.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Θεσσαλίας Στην Κίτρινη Αποθήκη πρόκειται στεγαστεί το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας και διεπιστημονικής Έρευνας «Technopolis Ιάσων». Μια σημαντική ακόμη παράμετρος του έργου είναι η μετατροπή τμήματος του ισογείου και του υπογείου σε χώρο έκθεσης για την ιστορία του καπνού στην περιοχή, καθώς ο Βόλος υπήρξε ένα από τα πέντε ελληνικά κέντρα καπνού. Το κτίριο κατασκευάσθηκε λίγο μετά το 1930, με σχέδια που είχαν συνταχθεί το 1926 από την εταιρεία καπνών «AMERICA TOBACCO» για να χρησιμοποιηθεί ως Καπναποθήκη και αργότερα περιήλθε στην ΣΕΚΕ.

«Μέσα από τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον πρύτανη Ζήση Μαμούρη δίνουμε ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του Βόλου και δημιουργούμε ένα σύγχρονο χώρο για την ανάπτυξη του Κέντρου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ολοκληρώσαμε και έχουμε σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση και ανάδειξη ιστορικών κτιριακών υποδομών  της πόλης Βόλου, όπως είναι το Οικοτροφείο, η Πολιτιστική Εστία Ιώνων, το Κτίριο Καπνού, το ΚΕΘΕΑ Πιλότος Βόλου,  το Δημοτικό Θέατρο Βόλου,  η ανακαίνιση του διατηρητέου κτιρίου πρώην Τσικρίκη, το κτίριο της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου κλπ. Είναι σημαντικά έργα που διασώζουν την ιστορική μνήμη και αναβαθμίζουν την εικόνα της πόλης» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.