Σεμινάριο του ΣΘΕΒ «Αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση προβλημάτων»


Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση προβλημάτων» την Πέμπτη 12 Μαΐου.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων διαχείρισης προβλημάτων αλλά και στον προγραμματισμό σχεδίων δράσης για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που θα προκύψουν.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη από τα τμήματα πωλήσεων των επιχειρήσεων, προϊστάμενοι τμημάτων αλλά και εργαζόμενοι που θέλησαν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την επιχειρησιακή επικοινωνία.

Η εισηγήτρια του σεμιναρίου κα. Χριστοφή Βασιλική μετέδωσε τις γνώσεις της για το αντικείμενο ενώ παράλληλα έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφραστούν μέσα από παραδείγματα αλλά και να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους μέσα από case studies.

Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των στελεχών αυτών τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και διεπιχειρησιακά.