ΣΘΕΒ: «Εσπερίδα με θέμα: «Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας - Νομοθετικό πλαίσιο, κριτήρια επιλογής και ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας»»


Εσπερίδα με θέμα: «Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας - Νομοθετικό πλαίσιο, κριτήρια επιλογής και ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας»

Η εταιρεία ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με την υποστήριξη του ΣΘΕΒ διοργανώνει εσπερίδα με θέμα: «Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας. Νομοθετικό πλαίσιο, κριτήρια επιλογής και ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)», την Τρίτη 24 Μαΐου, 18:00 – 20:00 στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου στη Λάρισα.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο να αναδείξει τους ορατούς και αόρατους κινδύνους, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας και τους τρόπους αποφυγής επαγγελματικών ατυχημάτων μέσω της χρήσης των κατάλληλων μέσω ατομικής προστασίας.

Θα συζητηθούν και θα αποσαφηνιστούν ζητήματα αναφορικά με την αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων, την αποφυγή επαγγελματικών ατυχημάτων και πρόκλησης μυοσκελετικών παθήσεων. Ακόμη, θα συζητηθούν τα κριτήρια ορθής επιλογής των ΜΑΠ και η σημασία των προδιαγραφών των ΜΑΠ που θα επιλεγούν ενώ θα γίνει αναφορά σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε τεχνικούς ασφαλείας και ιατρούς εργασίας, σε επαγγελματίες και εργαζόμενους όλων των κλάδων.

Ομιλήτριες θα είναι οι κκ. Δρατζίδη Χριστίνα, εμπορικός αντιπρόσωπος της SIR SAFETY SA  Ελλάδας &  Κύπρου και Καλκάνη Κωνσταντίνα, Σύμβουλος Μ.Α.Π.

Δεν θα υπάρξει κόστος συμμετοχής.


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (αρμόδια κ. Σοφία Χαλάτση) στο τηλ: 2410552269.