Δήμος Λαρισαίων: Διακρατική συνάντηση Food Corridors στην Εσθονία


Διακρατική συνάντηση Food Corridors στην Εσθονία

Στην πόλη Tartu της Εσθονίας πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως 30 Απριλίου 2022 η διακρατική συνάντηση του έργου «Food Corridors» που υλοποιείται στο πλαίσιο του  Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III. Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων με σκοπό την προώθηση τοπικών και υγιεινών τροφίμων και την τόνωση των μικρών αλυσίδων παραγωγής και κατανάλωσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του δικτύου και συγκεκριμένα της περιοχής Coimbra από την Πορτογαλία, της Λάρισας από την Ελλάδα, του Kranj από τη Σλοβενία, του Szécsény από την Ουγγαρία, της Alba Iulia από τη Ρουμανία και της περιοχής της Bassa Romagna από την Ιταλία.


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν δια ζώσης τοπικές πρωτοβουλίες και πρακτικές για την ανάδειξη της παραγωγής και την προώθηση του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς επίσης και να συζητήσουν με τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς για τα προβλήματα και τις προκλήσεις στη διαδρομή των τροφίμων από τις αγροτικές προς τις αστικές και περιαστικές περιοχές στη βάση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

Παράλληλα, σύμφωνα με την ατζέντα της τριήμερης συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις εργασίας σε τοπικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα όπως οινοποιεία, μονάδες παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, επιχειρήσεις συσκευασίας, καθώς και αγορά παραγωγών τοπικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του Tartu.


Κατά τη διάρκεια των επιμέρους συναντήσεων του δικτύου παρουσιάστηκαν τα προτεινόμενα σχέδια δράσης των εταίρων, τα οποία έλαβαν θετική αξιολόγηση από τον επικεφαλής εμπειρογνώμονα του έργου. Η περίπτωση της Λάρισας αφορά σε τέσσερις (4) επιμέρους δράσεις και συγκεκριμένα: α) δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την προβολή της γαστρονομίας της περιοχής και τη σύνδεση των καταναλωτών με τους παραγωγούς και επιχειρήσεις τοπικών αγροτικών προϊόντων, β) εκπαίδευση των αγροτών της περιοχής, γ) πρόταση ξύλινων συσκευασιών για να δοθεί προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και δ) δημιουργία εκθεσιακού χώρου τοπικών προϊόντων στο Μπεζεστένι στο χώρο του Φρουρίου της Λάρισας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη διοικητική παρακολούθηση και τον προγραμματισμό των ενεργειών μέχρι το κλείσιμο του έργου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο «Food Corridors» υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων: https://www.larissa.gov.gr/el/food-corridors 

Πληροφορίες: Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Λαρισαίων (Μαρία Νικολαΐδου, Λία Γκουντρουμπή | τηλ. 2413-500237 | email: euprojects@larissa.gov.gr)Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr