Δήμος Λαρισαιων: Διακρατική Συνάντηση του έργου Food Corridors στην Πορτογαλία


  • Συμμετείχε και η ομάδα εργασίας του Δήμου Λαρισαίων και η αντιδήμαρχος Ρ. Απρίλη


Η τελική Διακρατική Συνάντηση του έργου “FOOD CORRIDORS”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III., πραγματοποιήθηκε από τις 24 εως τις 27 Μαΐου 2022 στην πόλη Coimbra της Πορτογαλίας.  Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου πόλεων με σκοπό την προώθηση τοπικών και υγιεινών τροφίμων και την τόνωση των μικρών αλυσίδων παραγωγής και κατανάλωσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του δικτύου από την Coimbra (Πορτογαλία), το Tartu (Εσθονία), τη Λάρισα (Ελλάδα), το Kranj (Σλοβενία), το Szécsény (Ουγγαρία), την Alba Iulia (Ρουμανία) και την περιοχή της Bassa Romagna (Ιταλία).

Στο πλαίσιο της συνάντησης διοργανώθηκε ανοιχτή εκδήλωση με επίκεντρο τις δημόσιες πολιτικές σχετικά με τα τρόφιμα και τη σύνδεσή τους με τους στόχους του έργου, ενώ μέσα από επισκέψεις σε τοπικές δημοτικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και συναντήσεις εργασίας με φορείς της περιοχής, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τοπικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με το Σχέδιο Δράσης της Coimbra αναφορικά με την προώθηση των τοπικών προϊόντων. 


Η τελική εκδήλωση του έργου ολοκληρώθηκε με την εταιρική συνάντηση των μελών του δικτύου η οποία αφορούσε σε διοικητικά και οικονομικά θέματα καθώς και στον προγραμματισμό των επιμέρους δράσεων για την ολοκλήρωση του έργου.

Όπως τόνισε η κα Ρίτα Απρίλη, Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία παρέστη στη Διακρατική Συνάντηση ως μέλος της Ομάδας Εργασίας του Δήμου Λαρισαίων, «η συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων σε δράσεις εξωστρέφειας και η ανάπτυξη συνεργειών μέσα από έργα όπως το FOOD CORRIDORS συντελούν στην ανάδειξη του αγροδιατροφικού τομέα,  στην ενίσχυση της παραγωγής και στην ενδυνάμωση της τοπικής ταυτότητας, όπως αυτή διαμορφώνεται με άξονα την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα».

Λεπτομέρειες για το έργο “FOOD CORRIDORS” διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων  https://www.larissa.gov.gr/el/food-corridors Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr