Συνάντηση Διοίκησης ΣΘΕΒ με Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


ΣΘΕΒ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:   Αναγκαία μία νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία για διασύνδεση ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας


Συνάντηση πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς και μέλη της Διοίκησης με τον Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ζήση Μαμούρη, την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις  του Συνδέσμου. 

Τόσο ο ΣΘΕΒ όσο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελούν θεσμικούς φορείς  που συμβάλουν στην εξωστρέφεια, στην πρόσβαση στη γνώση, στη διδακτική καινοτομία, στην εκπροσώπηση και στις ευκαιρίες δικτύωσης των ερευνών υψηλής ποιότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Ρουπακιάς αλλά και ο κ. Μαμούρης συμφώνησαν ότι χρειάζεται η υιοθέτηση μιας νέας αναπτυξιακής φιλοσοφίας που θα οδηγήσει σε ευρύτητα των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, σε εξοικείωση των νέων επιστημόνων με την επιχειρηματική σκέψη αλλά προπάντων συνένωση των δυνάμεων των δύο φορέων για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε πρωτοβουλίες και δράσεις ικανές για να αναδείξουν το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί η χώρα μας, με στόχο την αύξηση της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

Επίσης, αμφότεροι εξέφρασαν τη θετικότητά τους στην προσπάθεια για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Θεσσαλίας μέσω των δομών του Πανεπιστημίου και η οποία αποτυπώθηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ των οποίων συμφωνήθηκαν:

  • Η αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσω του σχεδιασμού και παροχής προγραμμάτων εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο, τα οποία θα έχουν σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων, και ειδικά στις νέες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και που θα οδηγήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων-μελών του ΣΘΕΒ 

  • Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού για τη διοργάνωση διαλέξεων, τη διδασκαλία μαθημάτων, κ.λ.π. οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην ανάδειξη θεματικών που σχετίζονται κατά προτεραιότητα με ζητήματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και την επικοινωνιακή προβολή διαφόρων δράσεων, κ.λ.π.

  • Η συμμετοχή από κοινού σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες

  • Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα καλύπτουν τις αναπτυξιακές ανάγκες των θεσσαλικών επιχειρήσεων

  • Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις εγκαταστάσεις των εταιριών – μελών του ΣΘΕΒ

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, οι Αντιπρόεδροι του ΣΘΕΒ κ.κ. Βάιος Μπρέτας και Γιώργος Καρκανιάς, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χρήστος Γιακουβής και η Γενική Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη.