Σεμινάριο του ΣΘΕΒ: «Εισαγωγή στο Project Management»


O ΣΘΕΒ διοργανώνει διήμερο δια ζώσης σεμινάριο το Σάββατο 5 Νοεμβρίου, ώρες 10:00 – 14:00 και τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, ώρες 17:00 – 21:00 αντίστοιχα με θέμα: «Εισαγωγή στο Project Management », στις εγκαταστάσεις του στη Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος).

Στόχος του είναι οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν τόσο με τις θεωρητικές γνώσεις όσο και με τις δυνατότητες που δίνουν τα σύγχρονα λογισμικά στον τομέα της διαχείρισης χρόνου ενός έργου.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο γνωστικό υπόβαθρο, απαιτείται όμως η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε μέτριο επίπεδο, για την καλύτερη κατανόηση της ξένης ορολογίας.

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους στην οργάνωση και τη διοίκηση έργων και να ανακαλύψουν το πεδίο εφαρμογής τους στην εργασία τους.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Χρήστος Ζιώζιας, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα για περισσότερα από 20 έτη, με έργα τόσο ιδιωτικού όσο και δημόσιου τομέα. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων και από το 2020 είναι υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πλήθος ανάλογων σεμιναρίων, τόσο σε μηχανικούς, όσο και επαγγελματίες άλλων κλάδων. Συμμετέχει επίσης σε αρκετά ευρωπαϊκά έργα στον τομέα διαχείρισης των έξυπνων πόλεων.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%  2022. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του προγράμματος στον ΟΑΕΔ είναι η Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ (αρμόδια κ. Χαρούλα Γκουσγκούνη) στο τηλέφωνο: 2410555507 και το email: members@sthev.gr.