Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σεμινάριο του ΣΘΕΒ με θέμα: «Εισαγωγή στο Project Management»


Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε δια ζώσης σεμινάριο 8 ωρών το Σάββατο 5 και τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου με θέμα: «Εισαγωγή στο Project Management».

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν τόσο με τις θεωρητικές γνώσεις όσο και με τις πρακτικές δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα λογισμικά εστιάζοντας στον τομέα της διαχείρισης χρόνου και ανάλυσης κόστους ενός έργου, δυο εκ των βασικότερων παραγόντων στον αρχικό σχεδιασμό για τη διαμόρφωση οποιουδήποτε έργου.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων που έχουν την ευθύνη εκτέλεσης ενός έργου, όπως υπεύθυνοι τεχνικών έργων, πληροφορικής, μηχανικοί αλλά και υπεύθυνοι παραγωγής, τεχνικοί διευθυντές και υπεύθυνοι διαχείρισης πρώτων υλών.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου κ. Χρήστος Ζιώζιας, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο, μετέδωσε τις γνώσεις του για τις βασικές αρχές των σύγχρονων λογισμικών διαχείρισης έργου κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, οι οποίοι είχαν ενεργή συμμετοχή παραθέτοντας τις απορίες τους και συμμετέχοντας στην επίλυση των διαφόρων εργασιών – παραδειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης.  

Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και διεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των στελεχών αυτών.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr