Εκδήλωση Επιμελητηρίου Λάρισας με Αναπτυξιακή Τράπεζα


Το Επιμελητήριο Λάρισας σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για τα μέλη του Επιμελητηρίου την Πέμπτη 26-1-2023 και ώρα 18.00. με στόχο την προβολή των χρηματοδοτικών προϊόντων της τράπεζας προς ενίσχυση της ρευστότητας, της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ΜΜΕ.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές προνομιακής χρηματοδότησης για την κάλυψη των κενών της αγοράς, τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και τη συμβολή στην ανάπτυξη με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Για το σκοπό αυτό, η HDB αναπτύσσει διαρκώς στοχευμένα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, που θα στηρίξουν και θα ενισχύσουν τη διαφοροποίηση, την καινοτομία και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Έως σήμερα η HDB έχει συμβάλει ουσιαστικά στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας,  με δάνεια αξίας άνω των € 8,4 δις. ενώ βοήθησε και στη δημιουργία 18.600 νέων θέσεων εργασίας.

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου θα βρείτε την Agenda της εκδήλωσης


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΌλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr