ΕΛΣΤΑΤ: Άνω των εκτιμήσεων του ΥΠΟΙΚ το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2022 - Αναλυτικά τα στοιχείαΣε υψηλότερα επίπεδα από τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών κινήθηκε το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία της  ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,  το  ΑΕΠ της Ελλάδας κατέγραψε αύξηση 5,9% το 2022, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.  Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Οικονομικών είχε εκτιμήσει πρόσφατα πως ο ρυθμός ανάπτυξης  της ελληνικής οικονομίας θα έτρεχε με  5,6%.

Παράλληλα επισημαίνεται πως το τέταρτο τρίμηνο του του 2022 το ΑΕΠ κατέγραψε άνοδο 5,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Πρόκειται για τη πρώτη εκτίμηση του ΑΕΠ για το έτος 2022 που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Η εκτίμηση αυτή έχει υπολογιστεί από το άθροισμα των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των τριμήνων του έτους 2022 (μη εποχικά διορθωμένων) όπως έχουν προκύψει μετά την ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από τις πηγές.

Σε όρους όγκου το ΑΕΠ ανήλθε σε 192,1 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 181,3 δισ. ευρώ το 2021.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το τρίτο  τρίμηνο 2022, ενώ σε σύγκριση με το τέταρτο  τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 5,2%

Οι μεταβολές

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το 3 τρίμηνο του 2022.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με το 3 oτρίμηνο του 2022.
  • Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,8% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2022.
  • Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,7%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 6,3% σε σχέση με το 3 ο τρίμηνο του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,5%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,1%.

2. Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2021.

  •  Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 14,8% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2021.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,5% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2021.
  • Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,1%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 7,5% σε σχέση με το 4  o τρίμηνο του 2021.
  • Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,9%.

Πηγή: enikos.gr


Εκρηκτική Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον Κόσμο από την www.PressBOMB.gr