Δήμος Λαρισαίων: Υποβολή αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούςενόψει της νέας σχολικής χρονιάς • Και για την απογευματινή ζώνη 


Ο Δήμος Λαρισαίων κατανοώντας τις ανάγκες των συμπολιτών μας,  θα προσπαθήσει και φέτος να καλύψει το σύνολο των αναγκών των συμπολιτών μας, φιλοξενώντας  τα παιδιά των οικογενειών της πόλης μέσα  σε ένα χαρούμενο και δημιουργικό περιβάλλον, και με την υποστήριξη των έμπειρων παιδαγωγών  του  και με εξωτερικούς συνεργάτες. Με κριτήρια αντικειμενικά και με σεβασμό στο παιδί και την οικογένεια, στο πλαίσιο μιας ‘Πόλης που Μαθαίνει’ σε μια κοινωνία που αλλάζει.


Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή νηπίων και βρεφών στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για το έτος 2022-2023 ξεκινάει τη Τετάρτη 17/5/2023  και θα ολοκληρωθεί  την 05/6/2023.


Παράλληλα, θα κατατίθενται αιτήσεις  για τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν κατά τον Αύγουστο 2023 (5ος ΠΣ) καθώς και για την απογευματινή ζώνη(5ος ΠΣ).


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατ΄ επιλογή του γονέα με ένα από τους εξής τρόπους:


1. ηλεκτρονικά μέσω του site Δήμου : www.larissa.gov.gr ⟶ στο μενού e-υπηρεσίες ⟶ Διεύθυνση Παιδείας - Αιτήσεις εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς 


Οδηγίες υπάρχουν στο site του Δήμου www.larissa.gov.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Στην ψηφιακή πλατφόρμα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά. Χωρίς επισύναψη των δικαιολογητικών η αίτηση δε θα ισχύει! 


2.   με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις ώρες από  08:30    π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.


Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτές αιτήσεις παιδιών γεννηθέντα από 1/1/2020 έως 28/2/2023.  Δίνεται η δυνατότητα επιλογής πέντε (5) Παιδικών Σταθμών και η φιλοξενία των παιδιών σύμφωνα με την ηλικία τους κατανέμονται ως εξής:


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση ⟶ 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός & 27ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης  (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2020 έως 28/2/2023)


ΒΡΕΦΗ από 6 μηνών έως 2,5 ετών  ⟶ 19ος & 21ος Βρεφικοί Σταθμοί (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2021 έως 28/2/2023)


ΒΡΕΦΗ-ΝΗΠΙΑ από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση ⟶  3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος,10ος, 13ος, 14ος, 15ος, 17ος, 18ος, 20ος, 25ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2020 έως 28/2/2023)


ΒΡΕΦΗ-ΝΗΠΙΑ από 18 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση ⟶ 2ος, 8ος, 12ος, 16ος, 22ος, 23ος, 24ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2020 έως 28/2/2022)


ΝΗΠΙΑ από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση ⟶ 9ος, 11ος, 26ος Παιδικοί Σταθμοί (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2020 έως 28/2/2021)


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.Αίτηση Εγγραφής & έντυπο μοριοδότησης

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Πιστοποιητικό υγείας παιδιού

4.Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα  του γονέα

5. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας μητέρας


Εάν εργάζονται  και οι δύο γονείς προσκομίζονται οι βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων  

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε επιμέρους δικαιολογητικό που θα χρειαστεί ο γονέας να καταθέσει,  μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του Δήμου. (www.larissa.gov.gr)


Τα αποτελέσματα  επιλογής παιδιών  θα αναρτηθούν στα γραφεία της Δ/νσης και στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς μετά τις 20 Ιουλίου 2023


Αιτήσεις Β΄ περιόδου, για την εξυπηρέτηση γονέων από μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π. καθώς και ενστάσεις θα γίνουν δεκτές από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2023, στα γραφεία της Δ/νσης (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α) κατόπιν επικοινωνίας.


Υπενθυμίζουμε ότι το ωράριο λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι:

 • Πρωινή Ζώνη: Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-16:00

 • Απογευματινή Ζώνη: ( 5ος) Δευτέρα-Παρασκευή 16:45-21:15

 • Κατά το μήνα Αύγουστο λειτουργεί ένας (1) Παιδικός Σταθμός 5ος  σε πρωινή ζώνη έως 25/8 16:45-21:15


Επισημαίνεται ότι η Αντιδημαρχία Παιδείας  δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο τρίπτυχο Παιδαγωγός-Παιδί-Οικογένεια δίνει προτεραιότητα στην επιμόρφωση των εργαζομένων, με στόχο την ανατροφοδότηση, βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων, εφοδίων σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Εξάλλου η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ είναι μια διαδικασία μακροχρόνια που ξεκινάει από τη γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.


‘Έτσι στο ημερήσιο πρόγραμμα των Παιδικών Σταθμών  της Διεύθυνσης Παιδείας εντάσσονται:

 • Καθημερινή φύλαξη και φροντίδα σε ένα παιδαγωγικό περιβάλλον

 • Ισορροπημένη ημερήσια διατροφή από σύγχρονα μαγειρεία

 • Ιατρική παρακολούθηση από παιδιάτρους

 • Πρόγραμμα κολύμβησης

 • Μουσικές και αθλητικές  δραστηριότητες 

 • Εκμάθηση ποδηλάτου και κυκλοφοριακής αγωγής στους Παιδικούς Σταθμούς με επισκέψεις στο «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής»

 • Θεατρικό παιχνίδι

 • Αισθητική αγωγή

 • Θεατρικές παραστάσεις και κουκλοθέατρο 

 • Εκδρομές, επισκέψεις στα Μουσεία και πολιτιστικούς χώρους της πόλης

 • Προγράμματα συνεργασίας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, με Ιατρικό & Οδοντιατρικό Σύλλογο, με ΙΕΚ και άλλους φορείς

 • Φυσικές Επιστήμες και Αστεροσκοπείο (Ταξιδεύω στο διάστημα και κοιτάζω τα άστρα)

 • Εκδηλώσεις θρησκευτικού, εθνικού, ψυχαγωγικού περιεχομένου

 • Συναντήσεις συνεργασίας γονέων- παιδαγωγών-Σχολές γονέων
Όλη η Ενημέρωση της Λαρισας και της Θεσσαλιας στο www.LarisaCityNews.gr