Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την Ημέρα ΕυρώπηςΗ 9η Μαΐου, ως Ημέρα Ευρώπης, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στρέφει τη προσοχή μας στη σημασία που έχουν για το παρόν και το μέλλον μας οι ευρωπαϊκές αξίες και στη διαρκή ανάγκη να τις προασπίσουμε σε ένα κόσμο και σε μια Ευρώπη που τα γεγονότα μας αποδεικνύουν πως παραμένουν εύθραυστες και πάντοτε αποτελούν ζητούμενο και κατάκτηση. 

Οι εκπαιδευτικές δομές σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχουν πρωταρχική αποστολή να πρωτοστατούν ως εκ της θέσεως, στο κτίσιμο μιας Ενωμένης Ευρώπης της ειρήνης και της προόδου, καθώς σε αυτές μορφώνεται και αναπτύσσει χαρίσματα και δεξιότητες η νέα γενιά, οι Ευρωπαίοι πολίτες του αύριο. Για τον λόγο αυτό τα αναλυτικά προγράμματα και οι σχολικές δράσεις του σύγχρονου ανοικτού και δημοκρατικού σχολείου περιλαμβάνουν στη σκοποθεσία τους τη μετάβαση από την απομόνωση και την εσωστρέφεια, σε αυτό που ονομάζεται Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, στον οποίο καλλιεργείται η Ευρωπαϊκή ταυτότητα και οι καλές πρακτικές μεταγγίζονται ισότιμα στις χώρες μέλη. Παράλληλα όμως, σε αυτό τον εκπαιδευτικό πλουραλισμό, οι τοπικές πολιτιστικές και άλλες ιδιαιτερότητες, θα εμπλουτίζουν και θα συνθέτουν ένα ενιαίο σύνολο. Η νέα πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης, εξάλλου, επιβάλει μια νέα θεώρηση του ρόλου του σχολείου και τη διαμόρφωση ενός ισχυρού σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις στον τομέα της της έρευνας, της επιστήμης, αλλά και των πανανθρώπινων αξιών.  

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις μαθήτριες, όπως επίσης και στους/στις Διευθυντές/Διευθύντριες,  Προϊστάμενους/ες και στους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολικών τους Μονάδων, που έλαβαν μέρος το διάστημα που προηγήθηκε σε Ευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς και ιδιαίτερα σε όσους και όσες διακρίθηκαν σε αυτούς. Οι επιτυχίες τους αποτελούν ελπιδοφόρο γεγονός για τον τόπο μας, διότι αποδεικνύουν περίτρανα τις μεγάλες και φερέλπιδες δυνατότητες των μαθητών και των μαθητριών μας, που και ως φοιτητές και επιστήμονες αργότερα, κάνουν υπερήφανη την Ελλάδα σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και το υψηλό επίπεδο στο οποίο είναι σε θέση να φτάσει η συλλογική μας εκπαιδευτική προσπάθεια, όταν αυτή επιτελείται αντάξια της αποστολής της. 

Εύχομαι να γίνουμε όλες και όλοι φορείς της προόδου και της συνέχισης της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πάνω σε σταθερές βάσις και αξίες, ώστε να θεμελιωθεί επάνω σε αυτές το μέλλον των νέων της Ευρώπης. 
Όλη η Ενημέρωση της Λαρισας και της Θεσσαλιας στο www.LarisaCityNews.gr