Διαβούλευση για τη στρατηγική Βιώσιμης Αστικης Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων για την επόμενη περίοδο • Σε περιοχή παρέμβασης από τον μνημείο του Ιπποκράτη εως και τον λόφο του Μεζούρλου

 • Με στόχο την όσο το δυνατόν υψηλότερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες και την δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για επισκέπτες


Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11 Αυγούστου και έως την επόμενη Κυριακή 27 Αυγούστου, η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του Δήμου Λαρισαίων για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 2021 – 2027 και σε συνέχεια και επικαιροποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ 2014 – 2020

Ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027 του ΕΣΠΑ, ο Δήμος Λαρισαίων κλήθηκε κληθήκαμε με πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να επικαιροποιήσει και να διευρύνει την Στρατηγική του. 

Το περιεχόμενο της Στρατηγικής ΒΑΑ θα πρέπει να προσδιοριστεί μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης, κινητοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (πολίτες, επιχειρηματίες, κοινωνία των πολιτών, κ.α.), καθώς οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις αφορούν όλες τις «ψηφίδες» της πόλης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσα σε αυτή. Προς τούτο ο Δήμος παροτρύνει κάθε φορέα, πολίτη, σύλλογο, ομάδα δράσης / πρωτοβουλίας μέσα από διαδικασίες συμμετοχής όλων στην επιλογή των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, να συναποφασίσουν και να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα που θα επιδιώκει όσο το δυνατόν υψηλότερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες, και την δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για τους επισκέπτες.

Στόχος της Στρατηγικής ΒΑΑ είναι η βιώσιμη και ολιστική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης – και κατ’ επέκταση όλης της πόλης - σε πολλαπλά επίπεδα, όχι μόνο δηλαδή με έργα υποδομών αλλά και με ήπιες (soft) δράσεις marketing και ψηφιακών εφαρμογών, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό χώρο της πόλης. Η φιλοσοφία των παρεμβάσεων θα βασίζεται στα προτάγματα των διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων για τις πόλεις (Χάρτα της Λειψίας κ.α.) και κυρίως στο τρίπτυχο Λειτουργικότητα – Προσβασιμότητα – Αισθητική.

Οπωσδήποτε θα περιέχονται η ολοκλήρωση των δράσεων και έργων πού δεν θα φτάσουν στη λειτουργική τους πληρότητα έως το τέλος του 2023.

Δράση «Σημαία» σ’ αυτές τις παρεμβάσεις θα αποτελέσει μια διευρυμένη διαδρομή, που θα διασυνδέει το ιστορικό/διοικητικό/εμπορικό κέντρο της πόλης με περιφερειακά τοπόσημα πολιτισμού (μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κέντρα σύγχρονου πολιτισμού, χώρους παιδείας και αθλητισμού, κ.α.), και η οποία θα είναι:

 • Λειτουργική, δηλαδή οι τέσσερις ροές της πόλης (πεζοί, ΑΜΕΑ, ποδήλατα, αυτοκίνητα) θα συνυπάρχουν αρμονικά.

 • Προσβάσιμη, δηλαδή όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση παντού.

 • Καλαίσθητη, δηλαδή το αστικό τοπίο (όψεις των κτηρίων, αστικός εξοπλισμός, κ.α.) θα είναι καλής αισθητικής, σε αρμονική συνύπαρξη με τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού.Περιοχή Παρέμβασης

Ως περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων προτείνεται όλη περιοχή του αστικού ιστού της Λάρισας.

Η κεντρική «Πολιτιστική Διαδρομή» συνδέει, από βορρά προς νότο, το Μνημείο του Ιπποκράτη και το Αλκαζάρ (A), με το ιστορικό κέντρο και την περιοχή του Μεζούρλου (B).

Ο σχεδιασμός της, όχι μόνο ως προς την γεωμετρία της αλλά και ως προς την έννοια του αστικού βάρους της, θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα αυξήσουν κατά το πλείστον την επιρροή της σε ευρύτερη λωρίδα της πόλης κομίζοντας αναγνωρισιμότητα, πλούτο δραστηριοτήτων, αιτίες επισκεψιμότητας, αναβάθμιση προσβασιμότητας, και αίσθηση κοσμοπολιτικότητας. Θα συνδυαστεί επίσης η εν λόγω παρέμβαση της Διαδρομής με ήπιες παρεμβάσεις κανονιστικού κυρίως χαρακτήρα που θα αφορούν τον ιστορικό πυρήνα της πόλης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επικαιροποίησης της στρατηγικής θα μπορεί να επανεξετασθεί η περιοχή παρέμβασης με βάση τις νέες ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων.


Στρατηγική, Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις

Η επικαιροποιημένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται κυρίως στον Ειδικό Στόχο 5.1 του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 - 2027. «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)».

Επιπρόσθετα οι δράσεις που θα προταθούν θα μπορέσουν να αντλήσουν χρηματοδότηση και από άλλες προτεραιότητες του ΠΕΠ, αλλά και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων και ευκαιριών.

Σε πλήρη αρμονία με τις ήδη εν εξελίξει παρεμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης στο Πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» υπάρχει μεγάλη ευχέρεια επιλογής από τις επισημαινόμενες στην πρόσκληση της ΕΥΔ Θεσσαλίας ποικίλες ενδεικτικές κατηγορίες έργων και δράσεων από τις οποίες κατά κύριο λόγο θεωρούμε σκόπιμο να αναδειχθούν με αξιοποίηση όλων των κατά περίπτωση μορφών και εργαλείων που προβλέπει το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021 – 2027 οι εξής κύριες προτεραιότητες:

 • Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης

 • Πράσινο – περιβαλλοντική αναβάθμιση

 • Παρεμβάσεις ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικών περιοχών

 • Υποδομές ποδηλασίας και καθαρών αστικών μεταφορών

 • Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών Κτηριακών

 • Ενίσχυση των υφιστάμενων και νέων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας (ΚΑΛΟ)

 • Δράσεις ενισχυτικές Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΕΘ) και Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)


Ο Δήμος Λαρισαίων καλεί τους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους, ηλεκτρονικά στο email: svaa2021-2027@larissa.gov.gr ή έντυπα με υποβολή εγγράφου στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων. 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως την Κυριακή 27 Αυγούστου 2023.
Όλη η Ενημέρωση της Λαρισας και της Θεσσαλιας στο www.LarisaCityNews.gr