13 προσλήψεις εποχικου προσωπικου στη ΔΕΥΑΛ


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προχωρά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της επιχείρησης.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 2

ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης) 1

ΠΕ Τοπογράφος μηχανικός 1

ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Έργων Υποδομής) 4

ΤΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης) 1

ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 1

ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων 1

ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος 1

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κας Πολυγένη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2410-687112, 104, 103).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr